HomeRugaciuni Rugăciune pentru duhovnic

Rugăciune pentru duhovnic

autor Elena Yvette
Data publicării: Data actualizării: 1,6K views
Rugaciune pentru duhovnic

Rugăciune pentru duhovnic, o rugăciune ce ar trebui rostită ori de câte ori aveți ocazia.

Rugaciune pentru duhovnic

O rugăciune pentru duhovnic este foarte importantă, deoarece acesta este cel care ia asupra sa toate păcatele noastre, intervenind pentru noi, prin intermediul rugăciunilor, înaintea Sfintei Treimi pentru ca să ne fie iertate greșelile prin taina spovedaniei. O rugăciune pentru duhovnic trebuie rostită și datorită faptului că acesta este prezent în viața noastră nu doar prin taina spovedaniei, ci prin toate cele șapte taine, fiind cel care, în multe cazuri, este alături de noi încă de la naștere, prin taina botezului, până la trecerea în neființă, prin taina înmormântării.

Această rugăciune este rostită pentru ca Mântuitorul sufletelor noastre să îl aibă în grija Sa și pe cel care are grijă să intervină înaintea Lui pentru noi pentru a ne fi iertate greșelile. Prin această rugăciune pentru duhovnic îl rugăm pe Fiul Lui Dumnezeu să îi ofere duhovnicului nostru răbdarea pentru a ne putea asculta apăsările sufletești, înțelepciunea pentru a ne da un sfat atunci când ne aflăm în situații complicate, respectiv putere și sănătate pentru a ne fi în continuare alături. Așadar, rostim această rugăciune pentru duhovnic în semn de mulțumire pentru tot ceea ce acesta face pentru noi, dar și pentru încercarea de intervenire în fața Lui Dumnezeu, astfel încât acesta să aibă parte de toate binefacerile Tatălui nostru Ceresc.

Rugăciune pentru duhovnic către Maica Domnului

Această rugăciune pentru duhovnic îi este destinată Preasfintei Fecioare în care îi cerem să vegheze asupra binelui duhovnicului. Rugămințile noastre care merg spre Fecioara Maria pentru duhovnicul nostru sunt îndreptate în ceea ce privește apărarea acestuia de toate ispitele, de toți vrăjmașii care i se interpun în calea sa pentru a-l ispiti din credința sa.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru robul tău, duhovnicul meu (numele) ales de Tine să poarte povara păcatelor mele în faţa Ta, aşa cum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui Ceresc. Iartă-i toate greşelile lui pentru dragostea şi jertfa stăruitoare ca să pun început bun de pocainţă eu, oaia rătăcită. Cercetează-l degrabă şi vezi nevoile lui. Vindecă-l de toată boala şi întinăciunea trupească şi sufletească şi de slăbiciunea firii celei căzute. Izbăveşte-l de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de tot răul şi ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele. Sporeşte-i înţelepciunea, îndelunga răbdare, liniştea, pacea şi mulţumirea sufletească. Înmulţeşte-i puterea, sporeşte-i blândeţea şi purtarea de grijă şi împlineşte toate cele de folos lui. Dă-i minte luminată şi pricepere sfântă care se pogoară de la Tine, Împăratul Luminii. Bine-sporeşte în el, Doamne, şi dăruieşte-l sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvăntul adevărului Tău. Amin!”

„Împărate Ceresc, Mângâietorule, deschide stavila cerului şi plouă peste duhovnicul meu (numele) belşug de har şi bogată milă. Pogoară-te asupra lui, odihneşte în el pururea şi revarsă peste el mulţimea îndurărilor Tale. Amin!”

„Maica Domnului, acoperă cu Atotputernicul tău Acoperământ pe robul tău, duhovnicul meu (numele) şi roagă-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască pentru rugăciunile tale. Izbăveşte-l de toată ispita trupească şi sufletească, curăţă-l, tămăduieşte-l, întăreşte-l şi sănătate deplină dăruieşte-i. Amin!”

„Cuvioase Părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale.

Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Bunului Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale. Cele nouă Puteri Cereşti, Sfinţilor Români – mucenici şi muceniţe, cuvioşi şi cuvioase – Preacuvioşilor Părinţi ai noştri şi sfinţii a căror pomenire se face astăzi, împreună cu toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe (numele) pentru rugăciunile voastre. Amin! Amin! Amin!”

Rugăciune pentru găsirea duhovnicului

Deși scurtă, această rugăciune pentru duhovnic este foarte importantă atunci când dorim să ne găsim un duhovnic căruia să ne încredințăm păcatele și evenimentele vieții. Această rugăciune pentru duhovnic adresată Dumnezeului-Tată invocă dorința Lui de a ne vedea pe toți creștinii urmând căile Sale cele drepte, ducând o viață în care să domine credința și iubirea pentru El și pentru aproapele. Această rugăciune pentru duhovnic este o rugăminte arzătoare a unui păcătos ce vrea să își îndrepte erorile și păcatele prin intermediului unui duhovnic. Această rugăciune pentru duhovnic, pentru aflarea sa, este una ce poate fi rostită la orice oră din zi, în fiecare moment liber de care dispunem…

O rugăciune pentru duhovnic este de o importanță majoră, asemănătoare unei rugăciuni pentru sănătatea părinților sau pentru sănătatea noastră, deoarece și duhovnicul are un rol de părinte, ajutându-ne să ne îndreptăm, să urmăm calea cea dreaptă a Lui Dumnezeu. O rugăciune pentru duhovnic ar trebui rostită în fiecare zi din viața noastră, dat fiind faptul că și duhovnicul nostru se ocupă cu rugarea Lui Dumnezeu pentru ca El să ne umple de binefaceri și de har.

Abonează-te pe:Yve.ro news
Loading RSS Feed