HomeRugaciuni Rugăciune pentru examen catre Dumnezeu, Fecioara Maria și Sfântul Antonie

Rugăciune pentru examen catre Dumnezeu, Fecioara Maria și Sfântul Antonie

autor Elena Yvette
Data publicării: Data actualizării: 2,2K views
https://yve.ro/wp-content/uploads/2019/02/Rugaciune-pentru-examen.jpeg

O rugăciune pentru examen este aceea prin care Dumnezeu te umple de har, luminându-ți mintea, astfel încât să poți să-ți amintești totul foarte bine.

Rugăciune pentru examen

O rugăciune pentru examen trebuie rostită cu tot sufletul deschis, pentru a primi binefacerile Lui Dumnezeu, crezând pe deplin în El și în toate cele pe care le-a creat.

O rugăciune pentru examen este importantă a fi rostită nu doar de cel care se află pus în situația susținerii examenului, ci și de părinții acestuia, intervenind adesea pentru copilul lor prin Fecioara Maria, Mamă la rândul Ei.

Rugăciune pentru examen – ajutorul Lui Dumnezeu

O rugăciune pentru examen este una prin care se cere ajutorul Lui Dumnezeu, fie de cel aflat în pragul unui examen foarte important, fie de părinte sau chiar și de duhovnic. Această rugăciune pentru examen presupune apelul la Dumnezeul nostru Atotputernic și Atoateștiutor pentru a lumina mintea celui aflat în pragul examenului, nu doar pentru a învăța ceea ce trebuie, ci și pentru a avea o bună concentrare, respectiv luminare în ziua propriu-zisă a examenului. Această rugăciune pentru examen este, de fapt, un apel la bunătatea infinită a Lui Dumnezeu, dar nu este o cerință, ci este lăsat totul în voia Lui. Această rugăciune pentru examen trebuie a fi rostită înainte de a se apuca de studiu, respectiv rostită în fiecare moment până ce examenul trece. După aceasta, se va rosti o rugăciune de mulțumire Lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care ni le-a oferit.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu îl iubeşti mai mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos. Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu caute lauda lumească, ce este degrab’ trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândească Împărăţia cerurilor. Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin!”

Rugăciune pentru examen către Sfântul Antonie

O rugăciune pentru examen binecunoscută în rândul credincioșilor este cea în care i se cere ajutorul Sfântului Antonie. Sfântul Antonie este recunoscut de creștini datorită perseverenței sale și a atingerii unui grad suprem de înțelepciune prin munca sa. Astfel, această rugăciune pentru examen închinată Sfântului Antonie va fi rostită de cel ce urmează a da examenul. Prin această rugăciune pentru examen Sfântul Antonie este rugat să reverse asupra sa puterea de a continua munca până ce rezultatele obținute vor fi cele îmbucurătoare. Prin această rugăciune pentru examen Sfântul Antonie este rugat să-l înzestreze cu o mai mare capacitate de memorare, o atenție desăvârșită, fără șansă de a fi ispitit din procesul învățării, respectiv conferirea puterii de a ajunge pe cele mai înalte trepte ale cunoașterii, ale înțelepciunii desăvârșite.

„Sfinte Antoane, tu ai cercetat cu mare sârguinţă adevărul şi ai ştiut să uneşti rugăciunea cu ştiinţa. Înţelepciunea ţi-ai dobândit-o în studii îndelungate. Din smerenie ţi-ai ascuns totuşi cunoştinţele până ce Dumnezeu ţi-a călăuzit paşii ca să fii şi altora lumină şi indrumător.
Iată-mă în faţa ta ca să-ţi cer sprijinul luminat în examenul pe care trebuie să-l dau. Luminează-i pe examinatori să ţină seamă de puterile mele, iar pe mine luminează-mă ca să-mi fie la îndemână răspunsul potrivit.
Ajută-mă să trec cu bine această încercare, ce va fi un pas înainte pe drumul vieţii mele şi o slabă răsplată pentru truda părinţilor mei. Adânceşte tu cunoştinţele mele, ca ele să nu se oprească la suprafaţă. Fă-mă să pătrund până la izvorul lucrurilor şi al înţelepciunii, care este Dumnezeu, primul şi supremul adevăr.
Ascultă-mă, sfinte Antoane, şi îndrumă-mă şi mai departe, iar eu îţi făgăduiesc că mă voi strădui ca de acum înainte să fiu mai silitor, nu numai în îndeplinirea datoriilor mele de şcoală, dar şi în slujirea lui Dumnezeu. Amin!”

Rugăciune pentru examen către Fecioara Maria

Această rugăciune pentru examen este rostită pentru a ajunge la Fecioara Maria, cea care are puterea de a ne spori puterea minții, puterea concentrării și a luminării minții. Rugăciunea către Sfânta Fecioară trebuie rostită în fiecare clipă în care avem răgaz, pentru ca aceasta să-și reverse darurile cele multe asupra noastră.

O rugăciune pentru examen rostită cu deplină credință că Dumnezeu ne ascultă și ne va întinde mâna de ajutor de care avem nevoie pentru a trece un examen foarte dificil, este cea care ne dă putere și speranța că toate se vor așeza în favoarea noastră, dar asta doar cu muncă sistematică din partea noastră.

„Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici! Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa preacinstitei tale icoane!

Înduplecă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai-marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor – dreptate şi ne-căutare la faţa omului, păstorilor – înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună-paza sufletelor noastre, învăţătorilor – smerită înţelepciune, fiilor – ascultare, şi nouă, tuturor, duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului.

Şi acum, Maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legătură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i către frica de Dumnezeu, înfrânare şi hărnicie.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor care le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită decât serafimii…

Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre Cer, pentru ca prin ocrotirea şi ajutorul Tău laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-I aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorului tuturor, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Abonează-te pe:Yve.ro news
Loading RSS Feed