HomeRugaciuni Rugăciune pentru sănătate și vindecare de boli

Rugăciune pentru sănătate și vindecare de boli

autor Elena Yvette
Data publicării: Data actualizării: 2,1K views
https://yve.ro/wp-content/uploads/2019/04/Rugaciune-pentru-sanatate.jpeg

Rugăciune pentru sănătate, care ne poate salva din problemele cu care ne confruntăm.

Rugaciune pentru sanatate

Rugăciune pentru sănătate atunci când suntem puși în fața unor probleme de sănătate grave, pentru care medicii nu pot face mare lucru.

Este important faptul că trebuie să rostim o rugăciune pentru sănătate nu doar atunci când problemele ne pun piedici în continuarea cursului firesc al vieții, ci și atunci când sănătatea noastră este una bună sau atunci când dorim să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne ferește sau ne scapă de anumite boli, nu doar pe noi, ci și pe membrii familiei noastre și pe cei din jurul nostru, cunoscuți sau necunoscuți.

Rugăciunea către Maica Domnului pentru vindecarea de boli

„Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile ştiute şi neştiute de noi. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!”

Rugăciunea către Maica Domnului pentru vindecarea de boli este o rugăciune pentru sănătate închinate Preasfintei Fecioare, prin care Îi cerem să izbăvească de boli nu doar persoanele care ne sunt foarte apropiate, cum sunt membrii familiei, ci și pe toate ființele existente pe pământ. O rugăciune pentru sănătate închinată Maicii Domnului este, poate, cea mai ascultată, deoarece Ea reprezintă mesagerul nostru în comunicarea cu Dumnezeu, fiind Mama noastră, a tuturor. O rugăciune pentru sănătate către Maica Domnului are o și mai mare putere atunci când ținem post negru în timpul zilei și o rostim noaptea cu o lumânare aprinsă în mână, departe de orice zgomot perturbator.

Rugăciune pentru sănătate către Iisus Hristos

„Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioși suntem şi nu îl pu­tem ajuta, dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar, căzând înaintea Ta, Te rog, îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi este de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca, văzând el mila Ta, să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: «Iertate îţi sunt păcatele!». Amin!”

Rugăciunea pentru sănătate către Iisus Hristos este tot o rugăciune pentru sănătate la care vom avea un răspuns imediat, prin prisma faptului că ne adresăm direct Fiului Lui Dumnezeu, cel care a pătimit și a murit pentru păcatele întregii omeniri. Rugăciunea pentru sănătate către Hristos este mai mult pentru obținerea sănătății mintale, pe lângă cea trupească, astfel încât păcătosul să fie scăpat nu doar de chinurile fizice, ci și de ispitele și păcatele minții ce încolțesc în fiecare moment. Aceasta este o rugăciune pentru sănătate ce trebuie rostită cu lacrimi fierbinți și cu credință infinită și adevărată.

Rugăciunea pentru sănătate către Sfântul Ioan Rusu

Bucurându-mă de dumnezeiasca mărire la care te-ai înălțat, o, Sfinte Ioane, îndrăznesc să alerg la ajutorul tău pentru tămăduire. Știu, Părinte, că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știu că prin boala trupului sufletul se curățește și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznădejdii îmi tulbură mintea și mă depărtează de rugăciune.

De aceea, dar, o, Sfinte, găsesc alinare în cugetarea la vindecările tale minunate. Tu ai tămăduit mulțimea de copii, spre bucuria părinților lor. Tu ai îndreptat spatele bătrânei gârbove, tu ai dat sănătate femeii bolnave, spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bătrânul Atanasie care s-a uns cu untdelemn din candela ta. Tu ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul necredincios.

Știind grabnica ta mijlocire, te rog, o, Sfinte Ioane, ia viața mea în mâinile tale și mijlocește precum știi mântuirea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu răbdare crucea bolii, dă-mi putere și ajută-mă să nu cârtesc din cauza neputințelor. Dar dacă Bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugăciunile tale, atunci să mă tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără-de-arginți, ca, văzând aceasta, să-ți mulțumesc ție și să-L laud în vecii vecilor pe Doctorul sufletelor și al trupurilor, prin cântarea «Aliluia!»”

Rugăciunea pentru sănătate către Sfântul Ioan Rusu este o rugăciune pentru sănătate prin care se înfăptuiește miracolul tămăduitor al Lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru sănătate se rostește pentru a fi interceptată de Sfântul Ioan Rusu, recunoscut în rândul credincioșilor datorită puterilor sale de tămăduire sufletească și trupească. Aceasta este o rugăciune pentru sănătate ce trebuie rostită în toiul nopții, atunci când liniștea domnește, ținând în mâini o lumânare aprinsă, înaintea icoanei Sfântului Ioan Rusu…

Așadar, rostim rugăciune pentru sănătate astfel încât să putem fi binecuvântați cu harul vindecător de suflete și de trupuri al Lui Hristos și al Lui Dumnezeu Tatăl. O rugăciune pentru sănătate (ca toate rugăciunile pe care le rostim) trebuie înălțată în cadre ferite de ochii curioși ai oamenilor și de zgomote care ne-ar putea distrage atenția. De foarte multe ori, printr-o rugăciune pentru sănătate oamenii au scăpat de boli necruțătoare atunci când medicii nu dădeau nici măcar o șansă, inclusiv de cancer.

Abonează-te pe:Yve.ro news
Loading RSS Feed