Home Rugaciuni Rugaciunea de seara

Rugaciunea de seara

autor Negriu Elena
1376 vizualizari
Rugaciunea de seara

Rugaciunea de seara, inainte sa mergi la somn. Rugaciunea de seara crestin ortodoxa pentru parinti si copii.

Rugaciunea de seara

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie.

Imparate ceresc, Mangaieto­rule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le im­plinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi (de trei ori).

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doam­ne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vin­deca neputintele noas­tre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste (de trei ori), Slava…, si acum…

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfin­teasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer asa si pe pa­mant. Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nos­tri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izba­veste de cel rau. Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin!

Troparele de umilinta

Miluieste-ne pe noi, Doamne, mi­lu­ieste-ne pe noi, ca, nepricepandu-ne de niciun raspuns, aceasta ruga­ciune a­du­cem Tie, ca unui Stapan, noi, paca­tosii, robii Tai; miluieste-ne pe noi.

Slava…,

Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit; nu Te mania pe noi foarte, nici pomeni farade­legile noastre, ci cauta si acum ca un milos­tiv si ne izbaveste pe noi de vraj­masii nostri, ca Tu esti Dumne­zeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.

Si acum…,

Usa mi­lostivirii deschide-o noua, bi­necu­van­tata Nascatoare de Dum­ne­zeu, ca sa nu pierim cei ce nadaj­duim intru tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti man­tuirea neamului crestinesc.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

Rugaciunea de seara a Sfantului Macarie cel Mare, catre Dumnezeu Tatal:

Dumnezeule cel vesnic si Imparate a toata faptura, Cel ce m-ai invred­ni­cit a ajunge pana in acest ceas, iarta-mi paca­tele ce am facut in a­ceasta zi, cu fapta, cu cuvantul si cu gandul; si cu­ra­teste, Doam­­ne, sme­ritul meu suflet de toata in­tina­ciu­nea trupului si a su­fletului. Si-mi da, Doamne, in aceas­ta noapte, a trece som­­­nul in pa­ce ca, scu­landu-ma din ticalosul meu asternut, bine sa plac Prea­sfantului Tau nume in toate zi­lele vietii mele si sa calc pe vrajmasii cei ce se lup­ta cu mine, pe cei tru­pesti si pe cei fara de trup. Si ma izba­veste, Doamne, de gandurile cele desarte, care ma in­ti­neaza, si de pof­tele cele rele. Ca a Ta este impa­ratia, puterea si slava, a Ta­talui si a Fiului si a Sfan­­­tului Duh, acum si pu­rurea si in vecii vecilor. Amin!

Rugaciunea de seara a Sfantului Antioh, catre Domnul nostru Iisus Hristos:

Atottiitorule, Cuvinte al Tatalui, In­suti fiind desavarsit, Iisuse Hris­toase, pentru multa milostivirea Ta, nu Te dez­lipi de mine, robul Tau, ci odih­neste intru mine pururea, Iisuse, Cel ce esti Pastor bun al oilor Tale. Nu ma da ispitei sarpelui, nici nu ma lasa in pofta satanei, ca samanta stricaciunii este intru mine. Tu, Doam­­ne Dum­ne­zeule, Cel Caruia ne in­chi­­­nam, Im­pa­rate Sfinte, Iisuse Hristoase, pa­zeste-ma in timpul somnului cu lumina cea neintunecata, cu Duhul Tau cel Sfant, cu Care ai sfintit pe ucenicii Tai. Da-mi, Doamne, si mie, nevrednicului, robului Tau, mantuirea Ta in asternutul meu. Lu­­mi­neaza mintea mea cu lumina in­tele­gerii Sfintei Tale Evanghelii, su­fletul meu cu dra­gos­tea Crucii Tale, inima mea cu curatia cuvintelor Tale, trupul meu cu pa­tima Ta cea nebi­ruita, cugetul meu cu smerenia Ta il pazeste si ma ri­dica la vre­me cuviincioasa spre a Ta slavire, ca prea­slavit esti cu Cel fara de inceput al Tau Parinte si cu Prea­­sfantul Duh in veci. Amin!

Rugaciunea de seara catre Sfantul Duh:

Doamne, Imparate Ceresc, Man­ga­ie­­­to­rule, Duhule adevarate, milosti­veste-Te spre mine, pacatosul, ro­bul Tau, si ma miluieste si-mi iarta mie, ne­vrednicu­lui, toate cate am gresit Tie astazi ca un om si nu numai ca un om, ci si mai rau decat necuvan­tatoarele, pacatele mele cele de voie si cele fara de voie, cele sti­ute si cele ne­stiute, care sunt din tinerete si din obiceiul cel rau si care sunt din voia cea sloboda si din lene; ori de m-am jurat cu numele Tau, ori de L-am hulit in gandul meu sau pe cineva am ocarat sau pe cineva am clevetit in mania mea sau am mahnit sau de ceva m-am maniat sau am min­tit sau fara de vreme am dormit sau vreun sarac a venit la mine si nu l-am so­cotit sau pe fratele meu l-am mah­nit sau m-am sfadit sau pe cineva am osandit sau m-am marit sau m-am tru­fit sau m-am maniat sau, stand la rugaciune, mintea mea s-a ingrijit de vicleniile acestei lumi sau razvra­tire am cugetat sau prea m-am satu­rat sau m-am imbatat sau nebuneste am ras sau ceva rau am cugetat sau frumusete straina am vazut si cu dansa mi-am ranit inima sau ce nu se cu­vine am grait sau de pacatul fratelui meu am ras, iar pa­catele mele sunt nenumarate, sau de ru­gaciune nu m-am ingrijit sau altceva rau am facut si nu-mi aduc aminte; ca acestea toate si mai mari decat acestea am facut. Milu­ieste-ma, Stapane si Facatorul meu, pe mine, lenesul si nevrednicul robul Tau si ma usureaza si ma slobozeste si ma iarta, ca un bun si de oameni iubitor. Ca in pace sa ma culc si sa dorm eu, paca­tosul si necuratul si ticalosul, si sa ma inchin si sa cant si sa prea­sla­vesc prea­cinstitul Tau nu­me, impreuna cu al Tatalui si cu al Unuia Nascut Fi­ului Lui, acum si pururea si in vecii ve­cilor. Amin!

Rugaciunea de seara a patra:

Doamne, Dumnezeul nostru, orice am gresit in aceasta zi cu cuvantul, cu fapta si cu gandul, ca un bun si iubi­tor de oa­meni, iarta-mi. Somn cu pace si fara mahnire daruieste-mi. Pe ingerul Tau cel apara­tor trimite-l sa ma aco­pere si sa ma pa­zeasca de tot raul. Ca Tu esti pazitorul su­fle­telor si al tru­purilor noastre si Tie slava inal­tam, Ta­talui si Fiului si Sfan­­tului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Rugaciunea de seara a cincea:

Doamne, Dumnezeul nostru, in Care credem si al Carui nume mai mult decat tot numele Il chemam, da-ne no­ua ier­tare sufletului si tru­pu­lui, celor ce mergem spre somn; pa­zes­te-ne de toa­ta nalu­cirea si, fara intunecata dulceata, potoleste pornirea pofte­lor, stinge a­prin­derea zbur­darii trupesti si ne da in curatie a vietui cu lu­cru­rile si cu­vin­tele, ca, dobandind viata cu fapte bu­ne, sa nu cadem din bi­nele Tau cel fa­ga­duit, ca binecuvantat esti in veci. Amin!

Rugaciunea de seara catre Sfanta Nascatoare de Dumnezeu:

Preacurata si binecuvantata de Dum­­ne­­zeu Nascatoare, Marie, Maica cea buna a Bu­nului Imparat, varsa mila Fiu­lui Tau si Dum­nezeului nostru spre patimasul meu suflet si, cu ru­ga­ciunile tale, ma indrep­teaza spre fapte bu­ne, ca cealalta vreme a vietii mele fara de prihana sa o trec si pen­tru tine raiul sa dobandesc, Fecioa­ra de Dum­nezeu Nas­­catoare, care esti una cu­rata si binecuvantata.

Rugaciunea de seara catre sfantul inger pazitor al vietii noastre:

Ingerule al lui Hristos, pazitorul meu cel sfant si acoperitorul sufle­tului si al tru­pului meu, iarta-mi toate cate am gre­­sit in ziua de astazi si de toata viclenia vrajma­sului meu celui potri­v­nic ma izbaveste, ca sa nu manii cu niciun pacat pe Dumne­zeul meu; si te roaga pentru mine, paca­tosul si ne­vred­­nicul rob, ca sa ma arati vred­nic bunatatii si milei Preasfintei Trei­mi si Mai­cii Domnului meu Iisus Hristos si tu­turor sfin­tilor. Amin!

Condacul Nascatoarei de Dumnezeu:

Aparatoare Doamna, pentru bi­ru­­­in­ta mul­tumiri, izbavindu-ne din ne­­voi, aducem tie, Nascatoare de Dum­­nezeu, noi, robii tai. Ci, ca aceea ce ai stapanire nebi­ruita, izbaveste-ne din toa­te nevo­ile, ca sa strigam tie: Bucura-te, Mi­reasa, pururea fecioara!

Fecioara, care esti pururea sla­vita, de Dum­nezeu Nascatoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nos­tru, pri­mes­te ru­ga­ciunile noastre si le du Fiului tau si Dumnezeului nostru, ca sa mantuiasca si sa lumineze, pentru tine, su­fletele noastre.

Toata nadejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-ma sub aco­peramantul tau.

De Dumnezeu Nascatoare Fe­cioa­ra nu ma trece cu vederea pe mine, paca­tosul, cel ce am nevoie de ajutorul tau si de folosinta ta, ca spre tine na­daj­duieste su­fletul meu, si ma miluieste.

Rugaciunea de seara a Sfantului Ioanichie:

Nadejdea mea este Tatal, sca­pa­rea mea este Fiul, acoperamantul meu este Duhul Sfant, Treime Sfanta, sla­va Tie.

Apoi:

Cuvine-se cu adevarat sa te feri­cim, Nascatoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricita si prea nevinovata si Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai marita fara de ase­manare decat sera­fimii, ca­re fara stri­ca­ciune pe Dum­nezeu Cu­vantul ai nascut, pe tine, cea cu ade­varat Nas­catoare de Dum­nezeu, te marim.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacu­ratei Maicii Tale, ale cuvio­silor parin­tilor nostri si ale tuturor sfintilor, mantuieste-ma pe mine, pacatosul.

Rugaciunea de seara a Sfantului Ioan Damaschin: (aceasta sa o zici aratand spre patul tau):

Stapane, Iubitorule de oameni, au doa­ra nu-mi va fi mie acest pat groa­pa? Sau inca vei mai lumina cu ziua tica­losul meu suflet? Iata, groapa imi zace inainte si iata, moartea imi sta inainte. De judecata Ta, Doamne, ma tem, si de chinul cel fara de sfar­sit; iar a face rau nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, puru­rea Te manii si pe Preacurata Maica Ta si pe toate puterile ceresti si pe sfantul inger, pa­zitorul meu. Si stiu, Doamne, ca nu sunt vrednic de iubi­rea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toata osanda si chi­nul. Ci, rogu-Te, Doamne, mantu­ieste-ma du­pa mul­ti­mea bunatatii Tale, ca, de vei man­tui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio mi­nu­ne, ca sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine, pacatosul, sa faci mi­nuni cu mila Ta; intru aceasta sa arati iu­birea Ta de oa­meni, ca sa nu bi­ru­iasca rautatea mea bu­natatea si milos­ti­virea Ta cea vesnica, ci, precum vo­iesti, tocmeste pentru mine lucrul.

Apoi, cu inchinaciune pana la pamant, zi:

Ma inchin Tie, Preasfanta Treime, Care esti o Fiinta de viata facatoare si nedes­partita: Parinte si Fiule si Du­­hule Sfinte; cred intru Tine si Te marturisesc si Te slavesc, Iti multumesc si Te laud, Te cinstesc, Te preainalt si Te rog: miluieste-ma pe mine, ne­vredni­cul robul Tau, pentru nu­mele Tau (de trei ori).

Ma inchin tie, Preasfanta Nasca­toa­re de Dumnezeu, care ai aratat noua lu­mi­na cea adevarata cu nas­terea ta, im­pa­ra­teasa cerului si a pamantului, na­dej­dea celor fara de nadejde, aju­ta­toa­rea nepu­­tincio­silor si impacarea cu Dum­­nezeu a tuturor pacatosilor. Tu ma aco­pera si ma apa­ra de toate ne­voile si impresurarile sufletesti si tru­pesti. Si te rog sa-mi fii folositoare cu prea­pu­­ter­nicele tale ru­gaciuni (o inchinaciune).

Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nas­­­­catoare, primeste aceasta putina rugaciu­ne si o du Fiului tau si Dum­ne­zeului nostru, ca sa mantuiasca si sa lumi­neze, pen­tru tine, sufletele noas­tre (o inchina­ciune).

Toate puterile ceresti: Scaunele, Dom­­nii­le, Incepatoriile, Stapaniile, Pute­rile, He­ruvimii, Serafimii, Ar­hanghe­lii si In­ge­rii, ru­gati-va lui Dum­nezeu pentru mine, paca­tosul (o inchinaciune).

Sfinte si mare Proorocule Ioane, Ina­inte­mergatorule si Botezatorule al Domnu­lui, cel ce ai patimit pentru Hristos si ai luat indrazneala catre Stapanul, roaga-te pentru mine, pa­ca­tosul, ca sa ma mantuiesc cu ruga­­­ciunile tale (o inchinaciune).

Sfintilor ai lui Dumnezeu: apos­to­­­lilor, proorocilor, mucenicilor, arhi­e­rei­lor, postitorilor, tematorilor de Dum­­ne­zeu, drepti­lor, locuitorilor in pustie, calugarilor, pa­triarhilor si toti sfintii care ati patimit pen­tru Hristos si ati castigat indrazneala catre Stapanul, rugati-va pentru mine, pa­ca­tosul, ca sa ma mantuiesc cu rugaciunile voastre (o inchinaciune).

Sfinte Ioane Gura de Aur, cu Va­sile cel Mare, cu Grigorie, de Dum­nezeu cu­vantatorul, si cu facatorul de minuni Ni­colae, cu toti sfintii in­cepatori ai preotiei, ajutati-mi si mi­luiti-ma cu ruga­ciunile si ajutorul vostru (o inchinaciune).

Toate sfintele femei: mironosite, mu­­­­ce­­nite, tematoare de Dumnezeu si fecioare, care ati slujit Man­tui­to­rului Hristos cum se cuvine, ru­gati pe Dum­­nezeu pentru mine, paca­tosul (o in­chi­naciune).

Cea nebiruita si dumnezeiasca putere a cinstitei si de viata facatoarei Cruci a Dom­nu­lui, nu ma lasa pe mine, pa­catosul, ci ma apara de toata ispita cea trupeasca si sufleteasca (o inchinaciune).

Preacurata Stapana, de Dum­ne­zeu Nas­­­­ca­toare, nadejdea tuturor cresti­ni­lor, pen­tru ca alta indrazneala si na­dejde nu am, fara numai pe tine, ceea ce esti cu totul nevinovata, Sta­pana mea si Doam­na, de Dumne­zeu Nascatoare, Maica lui Hristos Dum­nezeului meu, pentru aceea ma rog: mi­luieste-ma si ma izbaveste de toate rau­tatile mele si roaga pe Milostivul tau Fiu si Dum­nezeul meu ca sa mi­luiasca tica­losul meu suflet si sa ma izbaveasca de vesnicele chinuri si sa ma invredni­ceasca imparatiei Sale (o inchinaciune).

Sfinte ingere, pazitorul meu, aco­pera-ma cu aripile bunatatii tale si iz­goneste de la mine toata lucrarea cea rea a diavolului si roaga pe Dum­nezeu pentru mine, pacatosul.

Si apoi, vrand sa te asezi pe asternut, zi acestea:

Lumineaza ochii mei, Hristoase Dum­­­­ne­zeule, ca nu candva sa adorm intru moar­te, ca nu candva sa zica vraj­masul meu „intaritu-m-am asu­pra lui”.

Slava…,

Sprijinitor sufletului meu fii, Dum­­­ne­zeule, ca umblu prin mijlocul a multe curse; izbaveste-ma de dansele si ma man­­tuieste, Bunule, ca un iubitor de oameni.

Si acum…, a Nascatoarei de Dumnezeu:

Preaslavita Maica a lui Dum­ne­zeu, care esti mai sfanta decat sfintii in­geri, nein­cetat te cantam cu inima si cu gura, marturisind ca tu esti de Dum­­­nezeu Nas­catoare, caci cu ade­va­­rat ne-ai nascut noua pe Dumnezeu in­tru­pat si te rogi ne­incetat pentru su­fletele noastre.

Apoi, sarutand Sfanta Cruce (sau o icoana), faci semnul acesteia peste locul unde te vei odihni, zicand:

Rugaciunea de seara a cinstitei Cruci:

Sa invie Dumnezeu si sa se risipeasca vrajmasii Lui si sa fuga de la fata Lui cei ce-L urasc pe Dansul. Sa piara cum piere fumul; cum se topeste ceara de fata focului, asa sa piara dia­volii de la fata celor ce iu­besc pe Dum­­nezeu si se insemneaza cu semnul Crucii si zic cu veselie: „Bucura-te, prea­cins­tita si de viata facatoare Cru­cea Dom­nului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a rastignit pe tine, a Dom­nului nostru Iisus Hristos, si S-a pogorat la iad si a calcat puterea diavolului si te-a daruit noua pe tine, cinstita Crucea Sa, spre alungarea a tot piz­masul. O, preacinstita si de via­ta fa­ca­toare Crucea Dom­nului, ajuta-mi cu Sfanta Doamna Fe­cioa­ra, Nas­ca­toa­re de Dumnezeu, si cu toti sfintii in veci”. Amin!
Apoi, facandu-ti semnul crucii si cu ru­ga­ciunea in minte adormind, gandeste-te la ziua judecatii, cum vei sta inaintea lui Dumnezeu…

O persoană din trei are PARAZIȚI! Ușor de verificat! Doar ridică brațul și...

Obezitatea este dușman! Ai nevoie de asta pentru a pierde 10 kg în 1 lună...

În interiorul fiecărei persoane cu papiloame, se înmulțesc helminți care îi mănâncă.

A scăpat de durerea coloanei vertebrale în 13 secunde

Uite! Slăbim fără diete! Pierzi 10 kg într-o lună, dacă înainte de culcare...

Un parazit periculos cauzează papiloame pe corp! Totuși, el poate fi distrus

Citește și:

YVE.ro foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Accept Cookies