HomeRugaciuni Rugăciunea Sf Ciprian pentru dezlegarea de farmece si de blesteme

Rugăciunea Sf Ciprian pentru dezlegarea de farmece si de blesteme

autor Elena Yvette
Data publicării: Data actualizării: 3,2K views
https://yve.ro/wp-content/uploads/2019/02/Rugaciunea-Sf-Ciprian.jpeg

Rugăciunea Sf Ciprian este rostită de persoane în circumstanțe foarte solitare, după zile întregi de post, în care hrana să fie doar în cantitatea în care să ne îndeplinim nevoia, nu pentru a ne sătura.

Rugăciunea Sf Ciprian

Cine este Sfântul Ciprian?

Sfântul Ciprian a fost, înainte de trecerea în canoanele bisericești, în vremea în care trăia, un vestit vrăjitor. Legenda spune că Ciprian, în încercarea sa de a însămânța iubirea într-o tânără fată pentru un bărbat pe care îl respingea categoric în favoarea iubirii de Dumnezeu, a realizat faptul că eșecul său se datorează faptului că puterea sa este una înșelătoare. Din acel moment, Ciprian s-a botezat întru Hristos, recunoscându-și greșeala și dorind să se îndrepte prin alegerea căii preoțești, devenind ulterior episcop al Cartaginei.

Rugăciunea Sf Ciprian făcătoare de minuni

Rugăciunea Sf Ciprian este cea mai puternică rugăciune în ceea ce privește înlăturarea farmecelor, a vrăjilor, a blestemelor, precum și a descântecelor. Rugăciunea Sf Ciprian este de o importanță superlativă, adresându-se pătimaș Domnului Dumnezeului nostru, suplicându-L să reverse asupra întregii omeniri bunătățile sale cele multe și nesfârșite, printre care cele mai importante sunt cele care se referă la bogăția roadelor pământului. Rugăciunea Sf Ciprian este cea care, prin puterea cuvântului, Îl imploră pe Dumnezeu să rupă toate ițele încurcate ale diavolului, toate lucrările sale prin oamenii care îl supun, să îndepărteze magia și vrăjitoria din case și din suflete.

Rugăciunea Sf Ciprian, pe lângă importanța sa de nestrămutat, este și cea mai înfricoșătoare, pentru că detaliază modurile crunte prin care se leagă vrăjile în lume, adică prin elemente din cadrul natural (păsări, lemn, pietre, viețuitoare ale mediului acvatic), prin vărsare de sânge uman, prin forțe ce străbat adâncurile mormintelor, toate acestea sunt lucruri ce doar Dumnezeu le poate desface prin Atotputernicia Sa.

Rugăciunea Sf Ciprian face trimitere și la dezlegarea de farmece, de blesteme, de păcate lumești ce atrag osânda veșnică, printre care se numără bârfa, invidia, lenea, dorința de mai mult, sentimentul de mândrie absolută, de nedreptăți comise. Rugăciunea Sf Ciprian face referire la puterea de a îndrepta toate căile urmate greșit, toate gândurile necurate și toate spurcăciunile create prin intermediul puterii satanice conferite anumitor oameni.

Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău, (numele), împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume.

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine, nevrednicul slujitorul Tău, și dezleagă pe robul Tău, (numele), de toate legăturile satanei și dacă este legat în cer sau pe pământ SAU cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră sau cu lemn SAU cu scriere sau cu sânge de om sau cu al păsărilor sau cu al peștilor SAU prin necurăție SAU în alt chip s-au abătut asupra lui SAU dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte SAU din orice alt loc SAU dacă a venit prin unghii de om, de animal sau gheare de pasăre SAU prin șerpi (vii sau morți) sau prin pământul morților sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău, (numele), păzește-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia și de toate rătăcirile și greșalele, știute și neștiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin!

Rugăciunea Sf Ciprian – iată cum trebuie închinată!

Rugăciunea Sf Ciprian se numără printre cele mai puternice rugăciuni existente, motiv pentru care și modul rostirii trebuie să fie unul foarte drastic și solemn, deoarece se pot întoarce toate împotriva ta.  Rugăciunea Sf Ciprian trebuie rostită departe de toate zgomotele lumești, într-o liniște deplină, ori de preotul care vine să dezlege farmecele făcute. Rugăciunea Sf Ciprian este cea mai puternică armă împotriva lucrărilor diavolești, motiv pentru care trebuie rostită după o perioadă de câteva zile de post aproape negru, cu lacrimi fierbinți și cu credința deplină în forțele divine…

Așadar, rugăciunea Sf Ciprian este rugăciunea făcătoare de minuni în ceea ce privește acțiunile aparținând domeniului magiei, a farmecelor, a blestemelor.

Abonează-te pe:Yve.ro news
Loading RSS Feed