HomeRugaciuni Rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie

Rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie

autor Elena Yvette
Data publicării: Data actualizării: 2,7K views
Rugaciuni facatoare de minuni pentru casatorie

Numim rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie pe acelea prin care ne adresăm Lui Dumnezeu pentru a ne întinde o mână de ajutor în ceea ce privește întemeierea unei familii.

Rugaciuni facatoare de minuni pentru casatorie

Iată cele mai puternice rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie, pe care vă recomandăm să le rostiți ori de câte ori aveți ocazia, pentru ca harul Lui Dumnezeu să se reverse cu toate binefacerile asupra voastră.

Rugăciune pentru căsătorie

Rugăciunea pentru căsătorie se numără printre acele rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie prin care ne rugăm Lui Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o căsnicie neprihănită, ferită de certuri și de tentații lumești, trăind în și cu iubire de Dumnezeu. Această rugăciune este cea prin care îi rostim Lui Dumnezeu faptul că iubirea pentru El este mai presus de orice iubire divină, dar că orânduirea Lui este aceea de a întemeia familii și de a procrea. Aceasta este una dintre acele rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie ce ar trebui rostite ori de câte ori timpul ne permite.

„Atotbunule Doamne! Ştiu că fericirea mea cea mare stă în a Te iubi cu tot sufletul meu şi cu toată inima mea şi în a împlini întru totul sfântă voia Ta. Aşadar, Tu Însuţi îndrumă, Dumnezeule, sufletul meu şi umple inima mea: vreau să Îţi plac doar Ţie, fiindcă Tu eşti Ziditorul meu şi Dumnezeul meu. Păzeşte-mă de trufie şi de iubirea de sine; să mă împodobească priceperea, smerenia şi curăţia. Lenevirea îţi e urâtă şi naşte patimi; Tu dă-mi hărnicie şi binecuvântează ostenelile mele, Iar întrucât legea Ta porunceşte ca oamenii să trăiască în căsnicie cinstită, adu-mă, Părinte Sfinte, la această chemare sfinţită de către Tine, fiindcă Tu ai zis: «Nu este bine ca omul să fie singur» şi, făcându-i lui femeia ca să-i fie ajutor, le-ai dat binecuvântare să crească, să se înmulţească şi să umple pământul. Auzi smerita mea rugăciune, care se înalţă către Tine din adâncul inimii de fecioară: dă-mi soţ cinstit şi binecredincios, ca să Te preaslăvesc în dragoste şi înţelegere împreună cu el pe Tine, Dumnezeul Cel Milostiv, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciune pentru căsătorie

Rugăciunea pentru căsătorie face parte din categoria de rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie ce ar trebui rostite cu regularitate de către tinerii aflați în pragul de a întemeia o familie. Această rugăciune se adresează Lui Dumnezeul Atotputernic, rugându-L să le ofere o căsnicie în care să domine liniștea, trecerea împreună a fiecărei piedici care apare în cale, respectiv îndepărtarea de păcatele osânditoare, cele trupești. Aceasta este una dintre acele rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie ce ar trebui rostite de ambii viitori soți, pentru ca Dumnezeu să reverse asupra unirii dintre ei toate binefacerile Sale, ajutându-i să rămână în credință pură și neprihănită.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce ai zis:
«Căutaţi mai întâi Împărătia lui Dumnezeu, şi toate celelalte se vor adăuga vouă»,
dăruieşte-mi toate cele de trebuinţă pentru a putea merge pe calea mântuirii.
În mâinile Tale este viaţa mea şi fără Tine nu pot cunoaşte nici împlinirea şi nici bucuria cea adevărată. Ştiind aceasta şi având dorinţa de a purta crucea căsătoriei, Te rog să mă ajuţi să găsesc făptura potrivită mie alături de care să înfrunt marea vieţii acesteia.

Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, cum numai Tu mă poţi ajuta. De multe ori ispita singurătăţii mi-a rănit inima, de multe ori diavolul deznădejdii a lovit în poarta sufletului meu. De atâta durere, inima mea s-a strâns şi nu este nimeni care să îmi aline durerea.

La Tine alerg, Doamne, nădejdea mea, întărirea mea, lumina vieţii mele. Ajută-mă să am o familie bineplăcută Ţie, o familie peste care să se reverse mulţimea binecuvântărilor Tale.

Fereşte-mă, Doamne, de tot răul. Fereşte-mă şi de o alegere greşită. Fereşte-mă de minciuni, de răutate şi de desfrâu. Să nu mă înşele frumuseţea cea degrab’ trecătoare, ci să caut mai ales frumuseţea sufletească. Să nu mă orbească dragostea pătimaşă şi nici să nu mă biruie patimile şi poftele.

Tu ştii, Doamne, nepriceperea şi slăbiciunea minţii mele. Izbăveşte-mă prin harul Tău de neputinţele care mă apasă. Vino în ajutorul meu, Iubitorule de oameni! Dăruieşte-mi înţelepciune şi răbdare. O, grea este crucea răbdării şi greu îmi este să nu fiu covârşit de ea. Dar în Tine îmi pun nădejdea.

Ajută-mă, Doamne, să iubesc Biserica, să stărui în rugăciune şi să am râvnă pentru împlinirea poruncilor Tale.

Să mă spovedesc ori de câte ori umbra păcatului va tulbura mintea mea, mai înainte ca gândul murdar să devină faptă. Dăruieşte-mi ca primind dezlegare de păcate să-mi îndrept viaţa după cum Îţi este bineplăcut Ţie.
Fă să-mi fie mie familia cale de mântuire, cale de bucurie. Să nu caut împlinirea cea înşelătoare cu care mă ademeneşte această lume, ci să caut dragostea pe care ai binecuvântat-o la nunta din Cana Galileii.

Să îmi fie familia prilej pentru a-Ţi multumi în fiecare zi. Şi la vreme potrivită, dăruieşte-mi, Doamne, copii credincioşi şi sănătoşi, care să ducă o viaţă curată şi sfântă.

Rugători aduc pentru mine pe toţi sfinţii, pe mai marii cetelor îngereşti, pe Înaintemergătorul Tău, pe înţelepţii Apostoli şi, împreună cu aceştia, pe Preacinstita şi Preacurata Maica Ta, ale căror rugăciuni primeşte-le, Milostive Hristoase al meu, pentru folosul meu şi pentru mântuirea mea.
Că Tu Însuţi eşti, Bunule, sfinţirea şi luminarea sufletelor noastre şi Ţie după cuviinţă, ca unui Dumnezeu şi Stăpân, toţi slavă Îţi înălţăm, în toate zilele. Amin!”

Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului lor

Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului lor face parte din multitudinea de rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie închinate de părinții băiatului/fetei pentru a îl/o binecuvânta să se căsătorească. Părinții Îi închină Lui Dumnezeu una dintre cele mai puternice rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie, rugându-L să nu permită ca fiul/fiica lor să trăiască în păcatul conviețurii fără binecuvântarea Lui. Rostită ori de câte ori au timp, părinții vor reuși intervenirea înaintea Lui Dumnezeu pentru copilul lor, astfel încât acesta să fie binecuvântat cu liniștea unei familii care să trăiască în credință neprihănită.

„Doamne, ascultă puțina noastră rugăciune pentru băiAtul nostru, robul Tău (numele) și nu ne lăsa fără răspuns. Tu ai rânduit ca bărbatul să lase pe tatăl său și pe mama sa și să se unească cu femeia sa și să fie amândoi un trup. Tu ai binecuvântat nunta, arătând curăția ei. Tu i-ai primit în Împărăția Ta pe soții care au dus o viața de evlavie, împlinind poruncile Tale și crescându-și urmașii în frica Ta. Rânduiește, Doamne, precum știi, ca la vremea potrivită robul tău (numele) să-și întemeieze o familie. Ca nu cumva să traiască o viață de păcat, stând departe de nuntă. Să nu-și întineze trupul cu patimile și cu poftele, batjocorit fiind de diavol. Ajută-l, Doamne, să găsească o soție credincioasă, o soție blândă, bună și iubitoare, care să-i fie cu adevărat podoabă și alături de care să meargă pe calea mântuirii. Te rugăm, Doamne, vin-o în ajutorul lui, că numai Tu ştii ce e în adâncul inimilor oamenilor. Găseşte-i Tu, Doamne, o soţie vrednică alături de care să facă tot binele. Nevoinţă este pentru femeia credincioasă bărbatul necredincios, şi nevoinţă este pentru bărbatul credincios femeia necredincioasă. Daruieşte-i Tu, Doamne, să aibă parte de un cămin liniştit, de dragoste şi de înţelegere, ca să Te laude împreună cu toţi ai casei lui până la sfârşitul vieţii sale. Amin!”

Aceste rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie sunt foarte importante atunci când vine vorba de dorința de a întemeia o familie care să trăiască la distanță de păcatele lumești cele mai grele. Aceste rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie rostite în orice moment al zilei Îi vor îndrepta atenția Lui Dumnezeu asupra rugăminților de a avea o familie, așa cum El a lăsat orânduire. Aceste rugăciuni făcătoare de minuni pentru căsătorie trebuie rostite cu inima deschisă către Dumnezeu și cu o credință nestrămutată…

Abonează-te pe:Yve.ro news
Loading RSS Feed