Rugăciuni pentru sănătate și vindecare de boli

Share

Rugăciuni pentru sănătate pentru a fi binecuvântați cu harul vindecător de suflete și de trupuri al Lui Hristos și al Lui Dumnezeu Tatăl.

Rugăciuni pentru sănătate

Atunci când problemele medicale ne dau bătăi de cap, iar medicii nu pot face mare lucru pentru ajutorul nostru, apelul la rugăciuni pentru sănătate ne poate salva din problemele cu care ne confruntăm.

Este important faptul că trebuie să rostim rugăciuni pentru sănătate nu doar atunci când problemele ne pun piedici în continuarea cursului firesc al vieții, ci și atunci când sănătatea noastră este una bună sau atunci când dorim să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne ferește sau ne scapă de anumite boli, nu doar pe noi, ci și pe membrii familiei noastre și pe cei din jurul nostru, cunoscuți sau necunoscuți.

În articolul următor vă dezvăluim care sunt cele mai importante și mai puternice rugăciuni de sănătate ce pot fi rostite la orice oră din zi, dar pe care trebuie să le închinăm cu seriozitate și post.

Rugăciuni pentru sănătate către Maica Domnului pentru vindecarea de boli

Rugăciunea către Maica Domnului pentru vindecarea de boli face parte din categoria acelor rugăciuni de sănătate închinate Preasfintei Fecioare prin care Îi cerem să izbăvească de boli nu doar persoanele care ne sunt foarte apropiate, cum sunt membrii familiei, ci și pe toate ființele existente pe Pământ. Dintre toate acele rugăciuni pentru sănătate, cele închinate Maicii Domnului sunt cele mai ascultate, deoarece Ea reprezintă mesagerul nostru în comunicarea cu Dumnezeu, fiind Maica noastră, a tuturor. Rugăciunea către Maica Domnului are o și mai mare putere atunci când ținem post negru în timpul zilei și o rostim noaptea cu o lumânare aprinsă în mână, departe de orice zgomot perturbator.

„Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile ştiute şi neştiute de noi. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!”

Rugăciune pentru sănătate către Iisus Hristos

Rugăciunea pentru sănătate către Iisus Hristos se numără tot printre acele rugăciuni pentru sănătate care vor avea un răspuns imediat, prin prisma faptului că ne adresăm direct Fiului Lui Dumnezeu, cel care a pătimit și a murit pentru păcatele întregii omeniri. Rugăciunea este mai mult pentru obținerea sănătății mintale, pe lângă celei trupești, astfel încât păcătosul să fie scăpat nu doar de chinurile fizice, ci și de ispitele și păcatele minții ce încolțesc în fiecare moment. Aceasta este una dintre acele rugăciuni pentru sănătate care trebuie rostite cu lacrimi fierbinți și cu credință infinită și adevărată.

„Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta, dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, Te rog, îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi este de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: «Iertate îţi sunt păcatele!». Amin!”

Rugăciuni pentru sănătate către Sfântul Ioan Rusu

Rugăciunea pentru sănătate către Sfântul Ioan Rusu este una dintre acele rugăciuni pentru sănătate prin care se înfăptuiește minunea Lui Dumnezeu. Rugăciunea se rostește pentru a fi interceptată de Sfântul Ioan Rusu, recunoscut în rândul credincioșilor datorită puterilor sale de tămăduire sufletească și trupească. Aceasta este una dintre acele rugăciuni pentru sănătate care trebuie rostite în toiul nopții, atunci când liniștea domnește, ținând în mâini o lumânare aprinsă, înaintea icoanei Sfântului Ioan Rusu.

„Bucurându-mă de dumnezeiasca mărire la care te-ai înălțat, o, Sfinte Ioane, îndrăznesc să alerg la ajutorul tău pentru tămăduire. Știu, Părinte, că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știu că prin boala trupului sufletul se curățește și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznădejdii îmi tulbură mintea și mă depărtează de rugăciune.

De aceea, dar, o, Sfinte, găsesc alinare în cugetarea la vindecările tale minunate. Tu ai tămăduit mulțimea de copii, spre bucuria părinților lor. Tu ai îndreptat spatele bătrânei gârbove, tu ai dat sănătate femeii bolnave, spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bătrânul Atanasie care s-a uns cu untdelemn din candela ta. Tu ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul necredincios.

Știind grabnica ta mijlocire, te rog, o, Sfinte Ioane, ia viața mea în mâinile tale și mijlocește precum știi mântuirea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu răbdare crucea bolii, dă-mi putere și ajută-mă să nu cârtesc din cauza neputințelor. Dar dacă Bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugăciunile tale, atunci să mă tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără-de-arginți, ca, văzând aceasta, să-ți mulțumesc ție și să-L laud în vecii vecilor pe Doctorul sufletelor și al trupurilor, prin cântarea «Aliluia!».”

Aceste rugăciuni pentru sănătate (ca toate rugăciunile pe care le rostim) trebuie înălțate în contexte ferite de ochii lumii și de zgomote ce ne-ar putea distrage atenția. De foarte multe ori, prin rugăciuni pentru sănătate oamenii au scăpat de boli necruțătoare atunci când medicii nu dădeau nicio șansă…


Share
Abonează-te pe:Yve.ro news