Rugăciune de vindecare miraculoasă a trupului de răni văzute sau nevăzute

Share

Rugăciune de vindecare miraculoasă pentru vindecarea sufletului și a trupului de răni văzute sau nevăzute.

Rugaciune de vindecare miraculoasa

O rugăciune de vindecare miraculoasă este rostită în special în cazul în care am fost diagnosticați cu boli de o gravitate imensă, așa cum este cancerul,  caz în care, pe lângă tratamentele urmate, ajutorul Lui Dumnezeu în vindecarea noastră este fundamental. De regulă, această rugăciune de vindecare miraculoasă este rostită înaintea unor icoane făcătoare de minuni, fapt ce atrage după sine miracolul tămăduirii.

Cu toate acestea, o rugăciune de vindecare miraculoasă are efect în cazul în care credința și încrederea noastră în puterea Lui Dumnezeu sunt foarte puternice, nefiind puse sub semnul întrebării de nici măcar un fapt sau o ființă omenească.

Rugăciune de vindecare miraculoasă pentru vindecarea de cancer

Această rugăciune de vindecare miraculoasă este concepută pentru a fi închinată în fața icoanei Maicii Domnului „Pantanassa”. Prin rostirea de rugăciune de vindecare miraculoasă de cancer, împletită cu credința noastră supremă în forțele tămăduitoare ale Fecioarei Maria, cancerul poate fi anihilat din corpul nostru. O rugăciune de vindecare miraculoasă este una în care bolnavul imploră pe Maica „Pantanassa” să îi îngăduie rugăciuni fierbinți în fața Tatălui pentru ca El să îndepărteze celulele canceroase, împreună cu toată durerea fizică. Această rugăciune de vindecare miraculoasă trebuie rostită în fața icoanei făcătoare de minuni, în urma unui post negru și în deplină liniște, astfel încât mintea noastră să nu poată fi perturbată de evenimentele din jur.

„Preasfântă, Preacurată și Preaminunată Fecioară și Maica a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor (numele) și vindeca-ne pe noi, pe cei din familiile noastre și pe toți suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile știute și neștiute de noi. Fie ca toți creștinii să Te preamărească și să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt și ceresc. Îți mulțumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tau, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu ești scara la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre și ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptățite. Amin!”

Rugăciune de vindecare miraculoasă către Iisus Hristos

Această rugăciune de vindecare miraculoasă este recunoscută drept cea mai puternică rugăciune pentru vindecarea celor mai grave boli, printre care se numără și cancerul. Prin această rugăciune de vindecare miraculoasă, familia celui grav bolnav se roagă pentru vindecarea acestuia, apelând direct la ajutorul Fiului Lui Dumnezeu. Cel care închină rugăciunea este cel care, cu o credință imensă, cade la picioarele lui Iisus Hristos și îl imploră pentru vindecare, pentru alinarea tuturor durerilor trupului, El fiind doctorul suprem al întregii omeniri. Cu toate că rugămintea pentru tămăduire este foarte fierbinte și rostită cu umilință, cel care se roagă pentru bolnav lasă totul în voia Medicului Nostru de trupuri și suflete însă intervine pentru a-i oferi răbdare spre a îndura toate suferințele la care este supus, precum și pentru rămânerea în credință, pentru a nu cădea în păcatul greu de a-L mânia pe Dumnezeu cu întrebarea atât de obișnuită în rândul oamenilor: „De ce mi se întâmplă mie, Doamne?” sau „Cu ce-am greșit, Doamne?”.

„Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar, căzând înaintea Ta, Te rog, îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i sufe­rinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi e de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: «Iertate îţi sunt păcatele!». Amin!”

Așadar, o rugăciune de vindecare miraculoasă este o intervenție în ceea Cel privește pe Doctorul de suflete și de trupuri, care a venit în lume și s-a jertfit pentru mântuirea și pentru iertarea păcatelor noastre. Atunci când rostim o rugăciune de vindecare miraculoasă, aceasta trebuie să își aibă izvorul în adâncul sufletului. De ce? Pentru ca acea rugăciune de vindecare miraculoasă să ajungă la Dumnezeu din adâncurile ființei noastre și ale credinței de nestrămutat…

O rugăciune de vindecare miraculoasă trebuie rostită cu sufletul deschis spre Dumnezeu și spre binefacerile Sale asupra întregii omeniri, căreia nu îi vrea răul, dar pe care o pune la încercări cu scopul de a-i întări credința.


Share
Abonează-te pe:Yve.ro news